СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2016 / Том 25 / Брой 1

Статии

Бранд журналистика
Илиана Павлова

(изтегляния 2049 от 30.6.2016 г.)

Територии на съучастието
Христина Христова

(изтегляния 795 от 30.6.2016 г.)

Манипулативност и медиен дискурс
Гергана Кушева

(изтегляния 960 от 30.6.2016 г.)

Медиите в политическата система на Румъния
Анджей Новосад

(изтегляния 733 от 30.6.2016 г.)

Азия, ранното кино и въображението на екрана
Андроника Мартонова

(изтегляния 841 от 30.6.2016 г.)

Фотографският наратив
Ралица Иванова

(изтегляния 900 от 30.6.2016 г.)

Книгите с картинки като междупоколенческа литература
Мария Пипева

(изтегляния 1092 от 30.6.2016 г.)

Херман Брох или Орнаментът като трансмедиален концепт
Борис Минков

(изтегляния 751 от 30.6.2016 г.)

Varia: Утвърждаване на юношеската поезия (1955¬1965)
Ана Костадинова

(изтегляния 1047 от 30.6.2016 г.)

Хроника: Форум "Граматика и прагматика" (19 ноември 2015, София)
Стоян Буров Велин Петров

(изтегляния 673 от 18.7.2017 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 424 от 11.3.2019 г.)

The Authors in This Issue

(изтегляния 391 от 11.3.2019 г.)

Етични правила на сп. „Проглас“

(изтегляния 383 от 19.3.2019 г.)

Съдържание

(изтегляния 347 от 19.3.2019 г.)