Проглас, 2016 / Том 25 / Брой 1

Статии

Бранд журналистика
Илиана Павлова
(изтегляния 406 от 30.6.2016 г.)

Територии на съучастието
Христина Христова
(изтегляния 311 от 30.6.2016 г.)

Манипулативност и медиен дискурс
Гергана Кушева
(изтегляния 407 от 30.6.2016 г.)

Медиите в политическата система на Румъния
Анджей Новосад
(изтегляния 258 от 30.6.2016 г.)

Азия, ранното кино и въображението на екрана
Андроника Мартонова
(изтегляния 334 от 30.6.2016 г.)

Фотографският наратив
Ралица Иванова
(изтегляния 303 от 30.6.2016 г.)

Книгите с картинки като междупоколенческа литература
Мария Пипева
(изтегляния 395 от 30.6.2016 г.)

Херман Брох или Орнаментът като трансмедиален концепт
Борис Минков
(изтегляния 271 от 30.6.2016 г.)

Varia: Утвърждаване на юношеската поезия (1955¬1965)
Ана Костадинова
(изтегляния 378 от 30.6.2016 г.)

Хроника: Форум "Граматика и прагматика" (19 ноември 2015, София)
Велин Петров Стоян Буров
(изтегляния 223 от 18.7.2017 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 47 от 11.3.2019 г.)

The Authors in This Issue
(изтегляния 34 от 11.3.2019 г.)

Етични правила на сп. „Проглас“
(изтегляния 42 от 19.3.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 27 от 19.3.2019 г.)