СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2016 / Том 25 / Брой 1

Статии

Бранд журналистика
Илиана Павлова
(изтегляния 1606 от 30.6.2016 г.)

Територии на съучастието
Христина Христова
(изтегляния 458 от 30.6.2016 г.)

Манипулативност и медиен дискурс
Гергана Кушева
(изтегляния 529 от 30.6.2016 г.)

Медиите в политическата система на Румъния
Анджей Новосад
(изтегляния 378 от 30.6.2016 г.)

Азия, ранното кино и въображението на екрана
Андроника Мартонова
(изтегляния 456 от 30.6.2016 г.)

Фотографският наратив
Ралица Иванова
(изтегляния 475 от 30.6.2016 г.)

Книгите с картинки като междупоколенческа литература
Мария Пипева
(изтегляния 533 от 30.6.2016 г.)

Херман Брох или Орнаментът като трансмедиален концепт
Борис Минков
(изтегляния 399 от 30.6.2016 г.)

Varia: Утвърждаване на юношеската поезия (1955¬1965)
Ана Костадинова
(изтегляния 645 от 30.6.2016 г.)

Хроника: Форум "Граматика и прагматика" (19 ноември 2015, София)
Велин Петров Стоян Буров
(изтегляния 333 от 18.7.2017 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 155 от 11.3.2019 г.)

The Authors in This Issue
(изтегляния 122 от 11.3.2019 г.)

Етични правила на сп. „Проглас“
(изтегляния 122 от 19.3.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 96 от 19.3.2019 г.)