Проглас, 2016 / Том 25 / Брой 1

Статии

Бранд журналистика
Илиана Павлова
(изтегляния 386 от 30.6.2016 г.)

Територии на съучастието
Христина Христова
(изтегляния 279 от 30.6.2016 г.)

Манипулативност и медиен дискурс
Гергана Кушева
(изтегляния 390 от 30.6.2016 г.)

Медиите в политическата система на Румъния
Анджей Новосад
(изтегляния 242 от 30.6.2016 г.)

Азия, ранното кино и въображението на екрана
Андроника Мартонова
(изтегляния 314 от 30.6.2016 г.)

Фотографският наратив
Ралица Иванова
(изтегляния 285 от 30.6.2016 г.)

Книгите с картинки като междупоколенческа литература
Мария Пипева
(изтегляния 377 от 30.6.2016 г.)

Херман Брох или Орнаментът като трансмедиален концепт
Борис Минков
(изтегляния 255 от 30.6.2016 г.)

Varia: Утвърждаване на юношеската поезия (1955¬1965)
Ана Костадинова
(изтегляния 359 от 30.6.2016 г.)

Хроника: Форум "Граматика и прагматика" (19 ноември 2015, София)
Велин Петров Стоян Буров
(изтегляния 203 от 18.7.2017 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 37 от 11.3.2019 г.)

The Authors in This Issue
(изтегляния 27 от 11.3.2019 г.)

Етични правила на сп. „Проглас“
(изтегляния 34 от 19.3.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 21 от 19.3.2019 г.)