СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2016 / Том 25 / Брой 1

Статии

Бранд журналистика
Илиана Павлова
(изтегляния 423 от 30.6.2016 г.)

Територии на съучастието
Христина Христова
(изтегляния 330 от 30.6.2016 г.)

Манипулативност и медиен дискурс
Гергана Кушева
(изтегляния 422 от 30.6.2016 г.)

Медиите в политическата система на Румъния
Анджей Новосад
(изтегляния 271 от 30.6.2016 г.)

Азия, ранното кино и въображението на екрана
Андроника Мартонова
(изтегляния 346 от 30.6.2016 г.)

Фотографският наратив
Ралица Иванова
(изтегляния 320 от 30.6.2016 г.)

Книгите с картинки като междупоколенческа литература
Мария Пипева
(изтегляния 411 от 30.6.2016 г.)

Херман Брох или Орнаментът като трансмедиален концепт
Борис Минков
(изтегляния 294 от 30.6.2016 г.)

Varia: Утвърждаване на юношеската поезия (1955¬1965)
Ана Костадинова
(изтегляния 401 от 30.6.2016 г.)

Хроника: Форум "Граматика и прагматика" (19 ноември 2015, София)
Велин Петров Стоян Буров
(изтегляния 235 от 18.7.2017 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 57 от 11.3.2019 г.)

The Authors in This Issue
(изтегляния 43 от 11.3.2019 г.)

Етични правила на сп. „Проглас“
(изтегляния 53 от 19.3.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 36 от 19.3.2019 г.)