СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2016 / Том 25 / Брой 1

Статии

Бранд журналистика
Илиана Павлова
(изтегляния 1217 от 30.6.2016 г.)

Територии на съучастието
Христина Христова
(изтегляния 425 от 30.6.2016 г.)

Манипулативност и медиен дискурс
Гергана Кушева
(изтегляния 504 от 30.6.2016 г.)

Медиите в политическата система на Румъния
Анджей Новосад
(изтегляния 354 от 30.6.2016 г.)

Азия, ранното кино и въображението на екрана
Андроника Мартонова
(изтегляния 423 от 30.6.2016 г.)

Фотографският наратив
Ралица Иванова
(изтегляния 424 от 30.6.2016 г.)

Книгите с картинки като междупоколенческа литература
Мария Пипева
(изтегляния 485 от 30.6.2016 г.)

Херман Брох или Орнаментът като трансмедиален концепт
Борис Минков
(изтегляния 375 от 30.6.2016 г.)

Varia: Утвърждаване на юношеската поезия (1955¬1965)
Ана Костадинова
(изтегляния 612 от 30.6.2016 г.)

Хроника: Форум "Граматика и прагматика" (19 ноември 2015, София)
Велин Петров Стоян Буров
(изтегляния 309 от 18.7.2017 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 130 от 11.3.2019 г.)

The Authors in This Issue
(изтегляния 101 от 11.3.2019 г.)

Етични правила на сп. „Проглас“
(изтегляния 100 от 19.3.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 69 от 19.3.2019 г.)