СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бранд журналистика


Автори:
Илиана Павлова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 9-27

Резюме:

Статията разглежда бранд журналистиката като явление в съвременните комуникации. Представено е нейното зараждане, дебатите около понятието, проследяват се отношенията между бранд комуникации и журналистика. Важен извод от изследването е, че в основата на журналистическата дейност са бранд комуникациите; те имат нарастващо значение в условията на новата икономика на взаимоотношенията и са основополагащи за развиващата се практика на медията като услуга. Бранд журналистиката е израз на тенденцията за персонализация на медийното съдържание в условията на едновременното протичане на взаимоизключващите се процеси на глобализация и локализация на съвременния свят.


Ключови думи:

бранд, журналистика, бранд журналистика, медията като услуга, персонализация

Изтегляне


1699 изтегляния от 30.6.2016 г.