Херман Брох или Орнаментът като трансмедиален концепт


Борис Минков

Резюме:

Понятието за орнамент има средищно място в творчеството на австрийския писател Херман Брох. Под това понятие писателят разбира пълен исторически израз на дадена епоха и нейния стил, утопично единство на всички ценностни сектори на действителността. За Брох орнаментът има и познавателен характер. Статията проследява как това понятие организира повествователните структури на романовата трилогия „Сомнамбулите“, а също и как орнаментът осъществява трансмедиални преноси (например между медийните платформи на операта, театъра, църквата, архитектурата).

Ключови думи:

орнамент, стил, утопия, символно генерализирани медии

Изтегляне


263 изтегляния от 30.6.2016 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Hungary / Poland / Russian Federation / Serbia / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States