Varia: Утвърждаване на юношеската поезия (1955¬1965)


Ана Костадинова

Резюме:

В статията е представено утвърждаването на юношеската поезия като част от общия стремеж към либерализация в българската литература през втората половина на 50-те години на ХХ век. Текстът проследява издигането на поезията на по- високо фикционално ниво чрез навлизането на поетиката на делничното, обогатяването на тематиката, интимизирането на чувствата и нюансирането на емоциите в лирическите произведения за юноши. Статията се фокусира върху произве- дения и стихосбирки на най-изявените през периода автори, пишещи за юноши – Иван Давидков, Христо Черняев, Пламен Цонев, Иван Рудников и Славчо Чернишев.

Ключови думи:

норма, либерализация, поезия, юношески, делнично, интелектуализация

Изтегляне


370 изтегляния от 30.6.2016 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Korea, Republic of / Netherlands / Poland / Russian Federation / Slovakia / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States