СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Лексиката в рекламния текст – съвременни подходи (за Валентина Бонджолова, Особености на рекламния език ...)


Автори:
Диана Благоева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


463 изтегляния от 30.6.2016 г.