Рецензия: Лексиката в рекламния текст – съвременни подходи (за Валентина Бонджолова, Особености на рекламния език ...)


Диана Благоева

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


429 изтегляния от 30.6.2016 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Greece / Poland / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States