СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Марка за различие (за Стефан Серезлиев, Интегрирани маркетингови комуникации ...)


Автори:
Илиана Павлова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


434 изтегляния от 30.6.2016 г.