СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Национална научна конференция "Медиите на 21 век" (29 октомври 2015, Велико Търново)


Автори:
Христина Христова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 223-224

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


347 изтегляния от 20.6.2017 г.