СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Втори конгрес на словашката славистика (4-6 ноември 2015, Братислава)


Автори:
Даниела Константинова

Страници: 224-225

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


222 изтегляния от 21.6.2017 г.