Територии на съучастието


Христина Христова

Резюме:

Статията представя определена позиция за просперитета на марката като обусловеност от взаимодействието на корпорации и потребители в условията на хиперпотреблението и динамично развиващата се информационна икономика. Изследването се основава на теориите за културния брандинг (Дъглас Холт) и маркетинга на мълвата (Марк Хюз, Анди Сърновиц). Основни акценти в статията са изграждането на културни икони и ролята на потребителите в развитието на брандовете.

Ключови думи:

марка, потребители, съучастие, културна икона, маркетинг на мълвата

Изтегляне


312 изтегляния от 30.6.2016 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Poland / Russian Federation / Sweden / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States