Хроника: XV международна студентска научна конференция по балканистика "Балканският модел на света - неуникални явления в уникална мозайка" и Кръгла маса на тема "Перспективи пред специалността Балканистика в България" (26-27 ноември 2015, ВТУ)


Цветана Манджукова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


39 изтегляния от 11.3.2019 г.
NA / China / Germany / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United States