Модерната (не)грамотност на обществото като основен фактор за неговото опитомяване


Антон Гецов

Резюме:

В статията се защитава тезата, че историята на средствата за масова информация всъщност е история на технологията на манипулативното въздействие върху психиката на социума. Вниманието се фокусира върху възможностите на (техническите и медийните) посредници да имплантират удобни за „специалната класа“ (Уолтър Липман) внушения в неграмотната и покорна маса. Представени са опитите на всяка „морално остаряла“ медия професионално „да се еманципира“ и да запази конвертируемостта си спрямо предизвикателствата на пазара.

Ключови думи:

инфосфера, медии, манипулативно въздействие, глобална неграмотност, интернет

Изтегляне


441 изтегляния от 30.6.2016 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Norway / Poland / Russian Federation / Slovakia / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States