СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Азия, ранното кино и въображението на екрана


Автори:
Андроника Мартонова Институт за изследване на изкуствата в БАН, България

Страници: 114-131

Резюме:

Теоретичният фокус на изследването върху историческия диалог между България и Азия е насочен към най-ранния, ням период на „забележителности и атракциони“ в киното. На какво стъпва кинематографът в своя любопитен стремеж да обговори екзо- тичната далечност? В съвременната архивистика, посветена на филмовата история и реконтекстуализация на филмопоказа, се повдига въпросът и за връзката между зрителя, екрана и движещите се образи. Тя се преразглежда с оглед на модусите на деиксиса, особено на визуалния деиксис. Екранът активира и метавизуализира вече натрупано познание, което до появата на киното е успяло да реализира въображаеми картини в съзнанието на българина за това, „що е Азия“. Ранното кино отваря врати към непознати светове и стимулира разбирането на културното многообразие.


Ключови думи:

Далечен Изток, България, нямо кино, рецепция, комуникация, архиви

Изтегляне


530 изтегляния от 30.6.2016 г.