Стендъп представлението – структура и общуване между комедиант и публика


Живко Славов

Резюме:

Статията разглежда структурата на стендъп представлението като обръща внимание на приликите му с диалога, за разлика от монолога. Разглеждат се начините, по които се постига близост между публиката и комедианта на сцената, причините това да се прави, както и ролята на публиката в самото представление. Обръща се внимание и на специфичната схема като зададена рамка, по която се ръководи едно стендъп представление. Голяма част от работата на комедианта, освен да разсмива, е и да накара публиката да се чувства като част от случващото се на сцената. Това става чрез заучени похвати и непрестанно ангажиране на публиката.

Ключови думи:

стендъп комедия, стендъп представление, диалог, структура на стендъп представление

Изтегляне


237 изтегляния от 30.6.2016 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Poland / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States