Фотографският наратив


Ралица Иванова

Резюме:

Наративността е основен когнитивен потенциал на човешкото мислене. Статията разглежда наративната функция на фотографията и проследява три възможности за нейното разгръщане – серийни фотографии, представящи чрез поредица от изображения някакъв сюжет; монтаж на фотографски колажи в литературен текст и имагинативност, състояща се в способността на фотографията да стимулира фантазиите на реципиента. Два примера илюстрират изложението.

Ключови думи:

наративна функция на фотографията, имагинативност, когнитивно-наративен човешки потенциал

Изтегляне


294 изтегляния от 30.6.2016 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Macedonia / Netherlands / Poland / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States