Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Societas Classica, 2021 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 259 от 30.6.2023 г.)

История на обучението по латински език
Пепа Лунгарова
DOI: https://doi.org/10.54664/WNTU9923
(изтегляния 203 от 30.6.2023 г.)

Практически японски език. Четене с разбиране
Магдалена Василева
DOI: https://doi.org/10.54664/SZGT1506
(изтегляния 200 от 30.6.2023 г.)

Friendly Hand – Accusing Finger. Metaphors in the Persian Political Discourse
Сирма Костадинова
DOI: https://doi.org/10.54664/QLOA6201
(изтегляния 198 от 30.6.2023 г.)

Customs and Rituals Common to the Peoples of South-Eastern Europe
Манолис Варвунис
DOI: https://doi.org/10.54664/YMRH6030
(изтегляния 166 от 6.7.2023 г.)