Съпоставителен анализ на фразеологизми с неизменяемо местоимение и глагол в новогръцкия и българския език


Румен Рикевски

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


216 изтегляния от 16.3.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / India / Italy / Russian Federation / Senegal / Sweden / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States