Съпоставителен анализ на фразеологизми с неизменяемо местоимение и глагол в новогръцкия и българския език


Румен Рикевски

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


67 изтегляния от 16.3.2018 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / India / Russian Federation / Ukraine / United States