Наблюдения върху предаването на безеквивалентна лексика в художествения превод от български език на гръцки език и обратно


Величка Симонова-Гроздева

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


340 изтегляния от 16.3.2018 г.
NA / Austria / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Greece / Hungary / India / Italy / Macedonia / Qatar / Russian Federation / Senegal / Sweden / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States