Наблюдения върху предаването на безеквивалентна лексика в художествения превод от български език на гръцки език и обратно


Величка Симонова-Гроздева

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


26 изтегляния от 16.3.2018 г.
Cote D'Ivoire / Germany / Hungary / Russian Federation / United States