Наблюдения върху предаването на безеквивалентна лексика в художествения превод от български език на гръцки език и обратно


Величка Симонова-Гроздева

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


205 изтегляния от 16.3.2018 г.
Austria / Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Greece / Hungary / India / Macedonia / Qatar / Russian Federation / Senegal / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States