Фразеологичните единици, включващи в своя състав соматизма "глава" в българския и в японския език


Катя Маринова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


108 изтегляния от 16.3.2018 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / India / Russian Federation / Ukraine / United States