Фразеологичните единици, включващи в своя състав соматизма "глава" в българския и в японския език


Катя Маринова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


97 изтегляния от 16.3.2018 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Russian Federation / Ukraine / United States