Фразеологичните единици, включващи в своя състав соматизма "глава" в българския и в японския език


Катя Маринова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


266 изтегляния от 16.3.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / India / Italy / Macedonia / Russian Federation / Senegal / Sweden / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States / Vietnam