Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Сикофантите в Древна Атина - възникване и развитие на термина


Автори:
Стела Монева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


314 изтегляния от 16.3.2018 г.