Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

От култа към езическите херои към култа към християнските светци в балканските земи - проблеми на историографията


Автори:
Милен Иванов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


315 изтегляния от 19.3.2018 г.