От култа към езическите херои към култа към християнските светци в балканските земи - проблеми на историографията


Милен Иванов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


230 изтегляния от 19.3.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / India / Italy / Lithuania / Poland / Russian Federation / Senegal / Sweden / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States