От култа към езическите херои към култа към християнските светци в балканските земи - проблеми на историографията


Милен Иванов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


159 изтегляния от 19.3.2018 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / India / Lithuania / Poland / Russian Federation / Senegal / Ukraine / United Kingdom / United States