Самоутешение ли е "Утешение към Плибий" от Сенека? Коментар върху жанровата принадлежност на текста


Александра Димитрова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


29 изтегляния от 16.3.2018 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Germany / Greece / Russian Federation / United States