Самоутешение ли е "Утешение към Плибий" от Сенека? Коментар върху жанровата принадлежност на текста


Александра Димитрова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


130 изтегляния от 16.3.2018 г.
Belarus / Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Greece / India / Luxembourg / Russian Federation / Senegal / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States