Единствена родина е музиката: песните ребетика в гръцката музикална традиция


Здравка Михайлова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


263 изтегляния от 16.3.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Greece / India / Israel / Italy / Russian Federation / Senegal / Sweden / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States