СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Социално-икономически анализи, 2018 / Том 10 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 773 от 17.7.2018 г.)

Регионална интеграция на туристическите ресурси чрез маркетингови програми
Бояна Боянова Пламен Лаков Светлана Ненчева

(изтегляния 1433 от 17.7.2018 г.)

Historical and Sociopolitical Prerequisites of the Military Latin American Authoritarianism
Минчо Христов

(изтегляния 753 от 17.7.2018 г.)

Women Entrepreneurs in Palestine: Motivations, Challenges and Barriers
Salwa Barghouthi Nadine Khalili Nelly Qassas

(изтегляния 1455 от 17.7.2018 г.)

Себестойност на строителната продукция
Стефка Иванова

(изтегляния 6375 от 17.7.2018 г.)

За авторите

(изтегляния 843 от 17.7.2018 г.)