Анализ на динамиката и структурата на заетите лица в сектора на търговията в България


Иван Маринов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


140 изтегляния от 17.7.2018 г.
Australia / Bulgaria / Europe / Germany / India / Malaysia / Palestinian Territory / Russian Federation / Senegal / Singapore / Spain / Ukraine / United Kingdom / United States