СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Социално-икономически анализи, 2019 / Том 11 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 128 от 16.12.2019 г.)

Съвременни тенденции в управлението на персонала
Анатолий Асенов
(изтегляния 218 от 16.12.2019 г.)

Protests, a Destabilizing Factor of Economic Growth in Arab Republic of Egypt
Карим Наама
(изтегляния 128 от 16.12.2019 г.)

Large Projects in Light of Oman's Diversification Strategy: the Case of Special Economic Zone in Duqm
Saeed Al-Muharrami Asma Al-Zaidi
(изтегляния 154 от 16.12.2019 г.)

Конкурентоспособност чрез иновации
Траян Йосифов
(изтегляния 180 от 16.12.2019 г.)

За значението на арт-културното предприемачество
Иван Стоянов
(изтегляния 425 от 16.12.2019 г.)

The Relationship between Cross-Border Labour Mobility and Diffusion of Eco-Innovations: Case of Ukraine
Nataliya Horin Oleh Risnyy Игор Храбински
(изтегляния 369 от 16.12.2019 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 155 от 16.12.2019 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 126 от 16.12.2019 г.)