СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етични правила за работа на списание "Социално-икономически анализи"


Автори:
Страници: 225-226

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


92 изтегляния от 16.12.2019 г.