СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съвременни тенденции в управлението на персонала


Автори:
Анатолий Асенов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 123-129

Резюме:

Investment in human resources is an important factor in determining the competitiveness of each business unit. Without the right people, no organization would be able to function and further succeed in the market. People are an important element in the management of any business. The purpose of the article is to outline the importance of personnel management as a significant factor in sales success.


Ключови думи:

staffing management; marketing; organization’s sales.

Изтегляне


190 изтегляния от 16.12.2019 г.