СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Холистичен подход при изготвянето на стратегии за корпоративно благополучие


Автори:
Деница Андонова Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 143-148

Резюме:

This article analyses the tendency of implementing the holistic approach to corporate wellness strategies. Based on the guidelines of Corporate Health and Wellness Association and combined with observation and practical cases in companies the following article presents literature overview, trends, challenges and good practices in building a corporate wellness strategy and programs in Bulgarian companies.


Ключови думи:

corporate wellness; holistic approach; strategic planning; workplace happiness

Изтегляне


130 изтегляния от 16.12.2019 г.