СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Програмно бюджетиране на политиката на Министерството на здравеопазването в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве в България – състояние и перспективи


Автори:
Нора Николаева Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България

Страници: 168-177

Резюме:

The place of the Ministry of Health’s policy on prevention, promotion and control of public health in the structure of Bulgarian health policies is explained in this article. The thesis is that the government funds are the dominant public source of funds in the general public budget for preventive activities of the country. The condition of the budget-funded prevention programs in the period 2013–2018 is presented in order to determine the level of participation of the Ministry of Health in the general public budget for the health care of the country, in particular for health prevention. The prospects for the development of the national health programs are outlined and the percentage of public funds of Bulgaria earmarked for health prevention is determined in comparison with the developed European countries.


Ключови думи:

health prevention policy; preventive budget programs; national health programs.

Изтегляне


127 изтегляния от 16.12.2019 г.