СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Социално-икономически анализи, 2021 / Том 13 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 632 от 29.6.2021 г.)

Hotel Practices During the Covid-19 Pandemic: the Case of Turkey
Abdullah Karaman Kursad Sayid
DOI: https://doi.org/10.54664/NLSH6920
(изтегляния 550 от 29.6.2021 г.)

Cultural Heritage Governance, Policies and Management in Serbia
Веселин Василев
DOI: https://doi.org/10.54664/WUCF4684
(изтегляния 456 от 29.6.2021 г.)

Travel Intentions After Covid-19: A Comparative Assessment of Tourist Motivation and Willingness to Travel in Bulgaria and Azerbaijan
Desislava Varadzhakova Aleksandar Naydenov Nikola Naumov Farhad Rahmanov Elmira Gojayeva Elchin Suleymanov
DOI: https://doi.org/10.54664/QZFP3742
(изтегляния 656 от 29.6.2021 г.)

Strategic Pricing of Bee Products from the Ruse Region
Lyubomir Lyubenov
DOI: https://doi.org/10.54664/ZSFJ7391
(изтегляния 511 от 29.6.2021 г.)

За авторите

(изтегляния 489 от 29.6.2021 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 403 от 29.6.2021 г.)