Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Визуални изследвания, 2019 / Том 3 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 167 от 24.3.2020 г.)

Художествено слово и живопис
Антоанета Анчева
(изтегляния 187 от 24.3.2020 г.)

Осъществените антиутопии на ХХ век
Правда Спасова
(изтегляния 194 от 24.3.2020 г.)

Скулпторът Стефан Пейчев – забравен или не?
Красимир Добрев
(изтегляния 332 от 24.3.2020 г.)

Поява и развитие на информал в европейската живопис
Румен Жеков
(изтегляния 234 от 24.3.2020 г.)

Визуални изследвания в движение
Иван Узунов
(изтегляния 172 от 24.3.2020 г.)

Теорията за символа у Лосев в нейното зараждане
Галин Пенев
(изтегляния 170 от 24.3.2020 г.)

Код живопис в дигиталната ера
Стоян Илев
(изтегляния 196 от 24.3.2020 г.)

Чудотворните икони на Зографския манастир
Георги Дончев
(изтегляния 162 от 24.3.2020 г.)

Авторите в броя
(изтегляния 128 от 24.3.2020 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 105 от 24.3.2020 г.)

Етични правила
(изтегляния 99 от 24.3.2020 г.)