Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

„Да бъдеш свободен през 1968 означава да вземеш участие“. Aкцията “Tap and Touch Cinema” на Вали Експорт и идеите на Ги Дебор като провокиращ акт на освобождение на публиката чрез участие


Автори:
Деница Милушева

Страници: 201-203

Резюме:

The desire to participate in the 1960s was symptomatic of this period. Through the “Tap and Touch Cinema” action of Valie Export and “Society of Spectacle” a movie of Guy Debord, attempts have been made to present two methods for making the audience an active participant. What connects two authors is their struggle against alienation and passivity.


Ключови думи:

participation, performance art, society of spectacle, cinema, alienation, passivity

Изтегляне


28 изтегляния от 24.3.2020 г.