Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Приложение към: Методика за опазване и популяризиране на културното наследство с художествени взаимодействия и образователни въздействия чрез информационни и комуникационни технологии


Автори:
Ивелин Ненов

Страници: 253-255

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


19 изтегляния от 24.3.2020 г.