Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Приложение към: Таксидиотски кутии от българските земи (18–19 в.). Иконографска програма и декоративни характеристики


Автори:
Пламена Ганева

Страници: 261-262

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


19 изтегляния от 24.3.2020 г.