Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Метода на Доблинската група за изграждане на бизнес модел на арторганизацията


Автори:
Емилия Константинова

Страници: 154-158

Резюме:

Building a complete concept when introducing a new arts product has always been a weakness of arts organizations. This is often not because of a lack of good creative idea but because of the use of a suitable tool. The method of the Doblin group gives us such a useful tool. It can be used not only for analyzes when introducing an innovative arts product, but also for systematic work to successful improvement its.


Ключови думи:

arts management, arts product, innovation

Изтегляне


53 изтегляния от 24.3.2020 г.