СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2019 / Том 27 / Брой 2

Статии

Профил на списанието
(изтегляния 124 от 19.12.2019 г.)

До бъдещите автори
(изтегляния 97 от 19.12.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 164 от 19.12.2019 г.)

Образованието и спортът – етични основи за албанската социална асоциация
Едмонд Бичоку Нуредин Чечи Марджета Чечи
(изтегляния 152 от 19.12.2019 г.)

Установяване нивото на спортната подготвеност на 8 –10-годишни кикбоксьори
Мирослава Петкова Павлина Павлова
(изтегляния 102 от 19.12.2019 г.)

Трудности в началното обучение по плуване
Парашкева Коева
(изтегляния 106 от 20.12.2019 г.)

Влияние на езика върху тревожността и агресивното поведение на деца в риск
Катерина Златкова-Дончева
(изтегляния 131 от 20.12.2019 г.)

Концертните изяви в помощ на бъдещия музикален педагог
Бинка Караиванова
(изтегляния 124 от 20.12.2019 г.)

Изследване на мотивацията и дългосрочните цели при студенти от България и Сърбия
Мариана Борукова Владимир Котев
(изтегляния 117 от 20.12.2019 г.)

Честота и причини за травмите при студентки състезателки по волейбол
Стефания Беломъжева-Димитрова Петя Ангелова
(изтегляния 104 от 20.12.2019 г.)

Изследване на игровата ефективност на националния баскетболен отбор на колички
Милена Алексиева Мирослава Петкова
(изтегляния 102 от 20.12.2019 г.)

Авторите в броя
(изтегляния 155 от 20.12.2019 г.)

Authors in this Issue
(изтегляния 116 от 20.12.2019 г.)