СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2019 / Том 27 / Брой 2

Статии

Профил на списанието

(изтегляния 354 от 19.12.2019 г.)

До бъдещите автори

(изтегляния 343 от 19.12.2019 г.)

Съдържание

(изтегляния 449 от 19.12.2019 г.)

Честота и причини за травмите при студентки състезателки по волейбол
Стефания Беломъжева-Димитрова Петя Ангелова
DOI: https://doi.org/10.54664/ATGR1153
(изтегляния 316 от 20.12.2019 г.)

Авторите в броя

(изтегляния 407 от 20.12.2019 г.)

Authors in this Issue

(изтегляния 318 от 20.12.2019 г.)