СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

100 години от рождението на проф. д.п.н. Елка Петрова-Кътова. Живот и творчество за просперитета на българското предучилищно възпитание


Автори:
Веселина Петрова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 151-160

Резюме:

The author dedicates the article to the 100th anniversary of the birth of Prof. D.Sc. Elka Petrova-Katova – a Bulgarian and world scientist in the field of pre-school education. The presentation includes: highlights from the biography of Prof. D.Sc. Elka Petrova-Katova; leading areas in her academic and community life; a brief chronological overview of her work; memories of her wisdom and creative longevity.


Ключови думи:

pre-school education, 100th anniversary of the birth, Prof. D.Sc. Elka Petrova-Katova

Изтегляне


143 изтегляния от 19.12.2019 г.