СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Образованието и спортът – етични основи за албанската социална асоциация


Автори:
Едмонд Бичоку Университет „Александър Джувани“, Албания
Нуредин Чечи Марджета Чечи Университет „Александър Кхувани“, Елбасан, Албания

Страници: 172-177

Резюме:

Интересът към образованието и спорта е толкова голям, че почти няма изявени мислители от древността до наши дни, които да не са говорили за тях и техните социални функции. Оценките за образованието и спорта приемат различни форми, като например: „Образованието е отправна точка за формирането на индивида от най-ранна възраст“, „В образованието се крие голямата тайна на съвършенството на човешката природа“, „Човекът е напълно човек, точно когато играе“ и т.н. Използва се терминът „образование и спорт“ по-интензивно не само в ежедневието, но и в социалните науки. Почти няма брой във вестници или списания със социален и училищен профил, в който да не се излъчват новинарски предавания от радио- и телевизионни предавания, в които да няма пряко или косвено обсъждане за проблемите на образованието и спорта. Масивни разработки, които се появяват по всяко време като: образование, физически и спортни дейности, са обект на различни проучвания, особено през 20-ти век и досега. В това изследване явленията се разглеждат от гледна точка на социологията. Цел: Определяне ролята на образованието и спорта за формиране на членове на обществото със знания и умения, необходими за справяне с предизвикателствата на живота и изграждане на стабилно и демократично общество. Хипотеза: Ако образованието и спортът оказват значително влияние върху устойчивото развитие и социалното благосъстояние, тогава трябва да говорим какво трябва да направи нашето общество, за да направи това въздействие по-ефективно. Методология: Изследването се реализира чрез използване на наблюдения и интервюта с учители по физическо възпитание и спорт в Елбасан. Изследователски въпроси • Как се развиват идеите и подходите към ролята на образованието и спорта в хода на историческото развитие? • Защо образованието днес е глобално предизвикателство? • Какво е въздействието на образованието и спорта върху изграждането на устойчиво и здравословно общество? • Какви промени трябва да се направят в нашето общество по отношение на образованието и спорта?


Ключови думи:

образование, спорт, психическо и физическо здраве, социално благополучие

Изтегляне


165 изтегляния от 19.12.2019 г.