СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2022 / Том 30 / Брой 1

Статии

Профил на списанието

(изтегляния 135 от 29.6.2022 г.)

До бъдещите автори

(изтегляния 107 от 29.6.2022 г.)

Съдържание

(изтегляния 137 от 29.6.2022 г.)

Компетентностният подход в образованието
Антония Кръстева
DOI: https://doi.org/10.54664/MGOI9285
(изтегляния 239 от 29.6.2022 г.)

Fitness Influence on the Transformation of Body Composition and on the Improvement of Aerobic Sustainability in Women
Nazim Myrtaj Abdulla Elezi Seryozha Gontarev Eglantina Bilalli
DOI: https://doi.org/10.54664/IXSU2434
(изтегляния 118 от 29.6.2022 г.)

Проф. Майкъл Байрам гостува на клуб „Млад изследовател“
Дияна Димитрова

(изтегляния 107 от 29.6.2022 г.)

Авторите в броя

(изтегляния 111 от 29.6.2022 г.)

Authors in This Issue

(изтегляния 110 от 29.6.2022 г.)