СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2022 / Том 30 / Брой 1

Статии

Профил на списанието

(изтегляния 68 от 29.6.2022 г.)

До бъдещите автори

(изтегляния 60 от 29.6.2022 г.)

Съдържание

(изтегляния 75 от 29.6.2022 г.)

Компетентностният подход в образованието
Антония Кръстева
DOI: https://doi.org/10.54664/MGOI9285
(изтегляния 145 от 29.6.2022 г.)

Fitness Influence on the Transformation of Body Composition and on the Improvement of Aerobic Sustainability in Women
Nazim Myrtaj Abdulla Elezi Seryozha Gontarev Eglantina Bilalli
DOI: https://doi.org/10.54664/IXSU2434
(изтегляния 71 от 29.6.2022 г.)

Проф. Майкъл Байрам гостува на клуб „Млад изследовател“
Дияна Димитрова

(изтегляния 57 от 29.6.2022 г.)

Авторите в броя

(изтегляния 62 от 29.6.2022 г.)

Authors in this Issue

(изтегляния 60 от 29.6.2022 г.)