БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Скалният манастир при с. Бесараби в Северна Добруджа (дн.Румъния): Някои проблеми на интерпретацията


Автори:
Росина Костова

Страници: 131-152

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


843 изтегляния от 28.10.2017 г.