БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За социално-политическата органиация на Кубратова Велика България: III. Административната организация на "Старата Велика България" и тричастното племенно деление на Волжска България


Автори:
Стефан Йорданов

Страници: 213-231

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


563 изтегляния от 30.10.2017 г.