БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 2000 / Том 7 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 619 от 27.10.2017 г.)

Table of Contents

(изтегляния 720 от 28.10.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 673 от 28.10.2017 г.)

Introduction

(изтегляния 880 от 28.10.2017 г.)

Салтовски ремъчни накити от Североизточна България
Валентин Плетньов

(изтегляния 851 от 28.10.2017 г.)

Кораблекрушение XIII века вблизи Солдайи
Сергей Зеленко

(изтегляния 609 от 28.10.2017 г.)

За бъклиците в Средновековна България
Йордан Алексиев

(изтегляния 732 от 30.10.2017 г.)

Българо-витзантийски отношения (края на VII в. - началото на VIII в.)
Николай Хрисимов Стоян Михайлов

(изтегляния 1665 от 30.10.2017 г.)

Болградската гимназия в българския възрожденски печат
Никола Б. Караиванов

(изтегляния 1043 от 30.10.2017 г.)

Г. С. Раковски - бранител на бесарабските българи
Марина Соломенко

(изтегляния 649 от 30.10.2017 г.)

Българские поданньiе в Бессарабии
Н. Червенков

(изтегляния 560 от 30.10.2017 г.)

Към меценатската дейност на х. Викентий Зографски
Иван Радев

(изтегляния 634 от 30.10.2017 г.)

Малко известни български историци. Гаврил Занетов (1863 - 1934)
Николай Проданов

(изтегляния 740 от 30.10.2017 г.)

Българската иридента в Бесарабия - между фикция и реалност
Благовест Нягулов

(изтегляния 627 от 30.10.2017 г.)

Столицата на Югоизточна Европа
Харалд Хепнер

(изтегляния 432 от 30.10.2017 г.)

Планини и морета в българския юнашки епос
Константин Рагончев

(изтегляния 556 от 30.10.2017 г.)

Семейни обичаи на българите от чийшийските села в Бесарабия
Светлана Топалова

(изтегляния 536 от 30.10.2017 г.)

Одежда в семейной обрядности болгар Южной Бессарабии
Татьяна Агафонова

(изтегляния 629 от 30.10.2017 г.)

Възраждането на българските калнедарни празници в Бесарабия
Димитър Боримечков

(изтегляния 740 от 30.10.2017 г.)

За обучението по български език в условията на билингвизъм
Вероника Терзи

(изтегляния 796 от 30.10.2017 г.)

Народополезната дейност на д-р Васил Андреев Манов
Емилия Кирилова

(изтегляния 771 от 30.10.2017 г.)

Още за балановата "хубост на езика"
Любка Стоичкова

(изтегляния 499 от 30.10.2017 г.)

Динамика на идентичността на гагаузите в Бесарабия
Емил Миланов

(изтегляния 720 от 30.10.2017 г.)

Краеведските проучвания за бесарабските българи и гагаузи
Екатерина Челак

(изтегляния 753 от 30.10.2017 г.)

Българите в Молдова и Украйна. Библиография. Българска книжнина (1878 - 1995)
Жана Колева Дивна Гоцева

(изтегляния 1523 от 30.10.2017 г.)