БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 2000 / Том 7 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 534 от 27.10.2017 г.)

Table of Contents

(изтегляния 482 от 28.10.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 584 от 28.10.2017 г.)

Introduction

(изтегляния 781 от 28.10.2017 г.)

Салтовски ремъчни накити от Североизточна България
Валентин Плетньов

(изтегляния 714 от 28.10.2017 г.)

Кораблекрушение XIII века вблизи Солдайи
Сергей Зеленко

(изтегляния 519 от 28.10.2017 г.)

За бъклиците в Средновековна България
Йордан Алексиев

(изтегляния 642 от 30.10.2017 г.)

Българо-витзантийски отношения (края на VII в. - началото на VIII в.)
Николай Хрисимов Стоян Михайлов

(изтегляния 1533 от 30.10.2017 г.)

Болградската гимназия в българския възрожденски печат
Никола Б. Караиванов

(изтегляния 931 от 30.10.2017 г.)

Г. С. Раковски - бранител на бесарабските българи
Марина Соломенко

(изтегляния 532 от 30.10.2017 г.)

Българские поданньiе в Бессарабии
Н. Червенков

(изтегляния 467 от 30.10.2017 г.)

Към меценатската дейност на х. Викентий Зографски
Иван Радев

(изтегляния 555 от 30.10.2017 г.)

Малко известни български историци. Гаврил Занетов (1863 - 1934)
Николай Проданов

(изтегляния 639 от 30.10.2017 г.)

Българската иридента в Бесарабия - между фикция и реалност
Благовест Нягулов

(изтегляния 538 от 30.10.2017 г.)

Столицата на Югоизточна Европа
Харалд Хепнер

(изтегляния 370 от 30.10.2017 г.)

Планини и морета в българския юнашки епос
Константин Рагончев

(изтегляния 472 от 30.10.2017 г.)

Семейни обичаи на българите от чийшийските села в Бесарабия
Светлана Топалова

(изтегляния 428 от 30.10.2017 г.)

Одежда в семейной обрядности болгар Южной Бессарабии
Татьяна Агафонова

(изтегляния 526 от 30.10.2017 г.)

Възраждането на българските калнедарни празници в Бесарабия
Димитър Боримечков

(изтегляния 627 от 30.10.2017 г.)

За обучението по български език в условията на билингвизъм
Вероника Терзи

(изтегляния 679 от 30.10.2017 г.)

Народополезната дейност на д-р Васил Андреев Манов
Емилия Кирилова

(изтегляния 659 от 30.10.2017 г.)

Още за балановата "хубост на езика"
Любка Стоичкова

(изтегляния 421 от 30.10.2017 г.)

Динамика на идентичността на гагаузите в Бесарабия
Емил Миланов

(изтегляния 578 от 30.10.2017 г.)

Краеведските проучвания за бесарабските българи и гагаузи
Екатерина Челак

(изтегляния 676 от 30.10.2017 г.)

Българите в Молдова и Украйна. Библиография. Българска книжнина (1878 - 1995)
Жана Колева Дивна Гоцева

(изтегляния 1406 от 30.10.2017 г.)