БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Из византийската историческа топика: "българи-скити", "славяни-скити"


Автори:
Ангел Николов

Страници: 233-251

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


658 изтегляния от 30.10.2017 г.