БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българо-витзантийски отношения (края на VII в. - началото на VIII в.)


Автори:
Николай Хрисимов
Стоян Михайлов

Страници: 253-266

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1393 изтегляния от 30.10.2017 г.