БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Първите български военно-земеделски селища в Русия през XVIII в.


Автори:
Стефан Дойнов

Страници: 273-282

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


397 изтегляния от 30.10.2017 г.