БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Френски документ за българските селища в Бесарабия в средата на XIX в.


Автори:
Христо Глушков

Страници: 287-291

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


364 изтегляния от 30.10.2017 г.