БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българската православна църква и откъсването на Северна Добруджа от диоцеза на Екзархията (1877 - 1879 г.)


Автори:
Петко Ст. Петков

Страници: 343-356

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


438 изтегляния от 30.10.2017 г.