БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Създаване на начална дейност на Австро-унгарското военно-транспортно ведомство по река Дунав 1914 - 1915 г.


Автори:
Велико Лечев

Страници: 357-374

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


622 изтегляния от 30.10.2017 г.