БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Старобългарските амулети - коне, яздени от мъжка глава, и фолклорните текстове за светци с отрязани глави от западните български земи


Автори:
Росен Малчев

Страници: 431-435

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


556 изтегляния от 30.10.2017 г.