БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 2000 / Том 7 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 620 от 27.10.2017 г.)

Table of Contents

(изтегляния 722 от 28.10.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 675 от 28.10.2017 г.)

Introduction

(изтегляния 884 от 28.10.2017 г.)

Салтовски ремъчни накити от Североизточна България
Валентин Плетньов

(изтегляния 852 от 28.10.2017 г.)

Кораблекрушение XIII века вблизи Солдайи
Сергей Зеленко

(изтегляния 609 от 28.10.2017 г.)

За бъклиците в Средновековна България
Йордан Алексиев

(изтегляния 735 от 30.10.2017 г.)

Българо-витзантийски отношения (края на VII в. - началото на VIII в.)
Николай Хрисимов Стоян Михайлов

(изтегляния 1667 от 30.10.2017 г.)

Болградската гимназия в българския възрожденски печат
Никола Б. Караиванов

(изтегляния 1044 от 30.10.2017 г.)

Г. С. Раковски - бранител на бесарабските българи
Марина Соломенко

(изтегляния 650 от 30.10.2017 г.)

Българские поданньiе в Бессарабии
Н. Червенков

(изтегляния 561 от 30.10.2017 г.)

Към меценатската дейност на х. Викентий Зографски
Иван Радев

(изтегляния 635 от 30.10.2017 г.)

Малко известни български историци. Гаврил Занетов (1863 - 1934)
Николай Проданов

(изтегляния 740 от 30.10.2017 г.)

Българската иридента в Бесарабия - между фикция и реалност
Благовест Нягулов

(изтегляния 630 от 30.10.2017 г.)

Столицата на Югоизточна Европа
Харалд Хепнер

(изтегляния 432 от 30.10.2017 г.)

Планини и морета в българския юнашки епос
Константин Рагончев

(изтегляния 558 от 30.10.2017 г.)

Семейни обичаи на българите от чийшийските села в Бесарабия
Светлана Топалова

(изтегляния 537 от 30.10.2017 г.)

Одежда в семейной обрядности болгар Южной Бессарабии
Татьяна Агафонова

(изтегляния 632 от 30.10.2017 г.)

Възраждането на българските калнедарни празници в Бесарабия
Димитър Боримечков

(изтегляния 740 от 30.10.2017 г.)

За обучението по български език в условията на билингвизъм
Вероника Терзи

(изтегляния 799 от 30.10.2017 г.)

Народополезната дейност на д-р Васил Андреев Манов
Емилия Кирилова

(изтегляния 773 от 30.10.2017 г.)

Още за балановата "хубост на езика"
Любка Стоичкова

(изтегляния 500 от 30.10.2017 г.)

Динамика на идентичността на гагаузите в Бесарабия
Емил Миланов

(изтегляния 721 от 30.10.2017 г.)

Краеведските проучвания за бесарабските българи и гагаузи
Екатерина Челак

(изтегляния 754 от 30.10.2017 г.)

Българите в Молдова и Украйна. Библиография. Българска книжнина (1878 - 1995)
Жана Колева Дивна Гоцева

(изтегляния 1523 от 30.10.2017 г.)