БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Планини и морета в българския юнашки епос


Автори:
Константин Рагончев

Страници: 437-440

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


392 изтегляния от 30.10.2017 г.